De Wetenschapsvisie staat voor excelleren, maximale impact en oog voor talent. Wat betekent dit voor Regieorgaan SIA?

Nieuwe publicaties

Verbinden om te excelleren

Excelleren

Verbinden om te excelleren

Tussen de wirwar van werkzaamheden, van nadenken tot doen, van abstract tot concreet, realiseerde ik me plots op de fiets op weg naar huis dat het op beide fronten, - het regieorgaan en de Wetenschapsagenda-voortdurend draait om één woord: verbinding.

18 okt 2015

Hogescholen hebben zeer succesvol vragen ingediend voor Nationale Wetenschapsagenda. Nu zijn ze aan zet om met vraagstellers in gesprek te gaan.

Excelleren

Hogescholen hebben zeer succesvol vragen ingediend voor Nationale Wetenschapsagenda. Nu zijn ze aan zet om met vraagstellers in gesprek te gaan.

29 april. Het voltallige secretariaat van de Nationale Wetenschapsagenda zit officieel in vergadering. Onofficieel zit ieder onder tafel op zijn telefoon te koekeloeren: weer honderd vragen erbij, en nog eens, over de magische grens van 10.000 heen. 

8 jul 2015

Maximale impact van onderzoeksresultaten is een ambitie van de Wetenschapsvisie.  Een uitdaging voor praktijkgericht onderzoek of allang realiteit?

Maximale impact

Maximale impact van onderzoeksresultaten is een ambitie van de Wetenschapsvisie. Een uitdaging voor praktijkgericht onderzoek of allang realiteit?

De Wetenschapsvisie benadrukt met de ambitie ‘maximale impact’ de maatschappelijke waarde van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast blijft ruimte voor ‘blue sky’ onderzoek. Bij het lezen van de Wetenschapsvisie vroeg ik me af wat deze ambitie betekent voor praktijkgericht onderzoek.

8 mei 2015

Samenwerking en krachtenbundeling

Excelleren

Samenwerking en krachtenbundeling

In Nederland ligt de lat bij wetenschappelijk onderzoek hoog. Sleutelwoorden zijn samenwerking en krachtenbundeling. Het vraagt van hogescholen een gerichte inzet op thema’s waar vernieuwing nodig en mogelijk is. Samen met netwerkpartners uit maatschappij én wetenschap.

8 mei 2015

Verbinding tussen wetenschap en praktijk

Ruimte voor talent

Verbinding tussen wetenschap en praktijk

Geen onderzoek zonder getalenteerde mensen. Talent in het zoeken naar nieuwe kennis, in het vinden van creatieve oplossingen, maar ook in het overbrengen van kennis naar de praktijk en het onderwijs. Lectoren en docentonderzoekers zijn bij uitstek in een positie om deze verbinding tussen wetenschap en praktijk te realiseren.

8 mei 2015